Hot Posts

Popular Posts

Showing posts with label રજા પ્રશ્નો ભાગ 1. Show all posts
Showing posts with label રજા પ્રશ્નો ભાગ 1. Show all posts

રજા (leave )ના પ્રશ્ન નું વિશાળ સંકલન

May 14, 2024 0
 ગુજરાત સરકાર ની શિક્ષણ વિભાગ ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માં તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થી, શિક્ષક મિત્રો માટે અહીંયા રજા અંગે ના વિશાળ પ્રશ્નો નું સંક...