અગત્યના ટૂંકાક્ષરી નામ : pdf downlod

અગત્યના ટૂંકાક્ષરી નામ : pdf downlodઅગત્યના ટૂંકાક્ષરી નામ :

SSA

સર્વ શિક્ષા અભિયાન

GCERT

ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશન રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ

NCERT

નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશન રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ

MHRD

મિનિસ્ટ્રી ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ

DIET


ડિસ્ટ્રિક્ટ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ

DPEP


ડિસ્ટ્રિકટ પ્રાયમરી એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ

SCERT

સ્ટેટ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશન રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ

ICDS.
ઈન્ટિગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ ડેવલપમેન્ટ

ECCE

અર્લી ચાઈલ્ડ કેર એન્ડ એજ્યુકેશન

EMIS

જ્યુકેશન મેનેજમેન્ટ ઈન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ


NUEPA

નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ એજ્યુકેશનલ પ્લાનિંગ

NCF

નેશનલ કરિક્યુલમ ફ્રેમવર્ક રાઈટ ટૂ ઈન્ફોર્મેશન

IED

ઈન્ટિગ્રેટેડ એજ્યુકેશન ઓફ ડિસ-એબલ્ડ ચાઈ

CCE

કન્ટિન્યૂઅસ એન્ડ કમિહેન્સિવ એવેલ્યૂએશન

TLE

ટીચિંગ એન્ડ લર્નિંગ ઈક્વિપમેન્ટસ

સત્યાગ્રહ ઈમ્પોર્ટન્ટ 


📌ચંપારણ સત્યાગ્રહ - 1917

📌ખેડા સત્યાગ્રહ - 1918

📌ખિલાત આંદોલન - 1919

📌રોલેટ સત્યાગ્રહ - 1919

📌અસહકાર આંદોલન - 1920-22

📌બારડોલી સત્યાગ્રહ - 1928

📌મીઠાનો સત્યાગ્રહ (દાંડીકૂચ) - 1930

📌ભારત છોડો આંદોલન - 1942


👉 PDF મેળવો

Read more..


👉શિક્ષણ ની TAT,TET,HTAT KENI SHIXN,AEI વિગેરે પરીક્ષા ઓ માટે ઉપયોગી મટીરીયલ  pdf ના સિમ્બોલ પરથી આપઃ pdf ડાઉનલોડ કરી શકશો..


Post a Comment

0 Comments

Close Menu