Hot Posts

Popular Posts

gujrat prathmik school grant informeshan ગુજરાત પ્રાથમીક શાળા અનુદાન / માહિતીગ્રાન્ટ

 gujrat prathmik school grant informeshan  ગુજરાત પ્રાથમીક શાળા અનુદાન / માહિતીગ્રાન્ટ 

ગુજરાત ની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ માં શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ ની રચના કરવામાં આવે છે .અને આ સમિતિ ને શાળા માં વપરાશ માટે ગુજરાત પ્રાથમીક શાળા અનુદાન મહિતી આપવામાં આવે છે .અહીંયા શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ ને ફાળવવામાં આવતી ગ્રાન્ટ ની માહિતી આપી છે .આ માહિતી તમામ ને ઉપયોગી છે .  • આ ઉપરાંત smc નો 2011 નો શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ ની રચના નો પરિપત્ર , શાળા સંયુક્ત ગ્રાન્ટ ની વપરાશ માર્ગદર્શિકા આપવાંમાં આવી છે .

શાળા ગ્રાન્ટ ની માહિતી 

ક્રમ 

વિગત 

શાળા 

કુલ ગ્રાન્ટ 

1

ઉજાશ ભણી 

1થી 8

5000

2

શાળા આપત્તીવ્યવસ્થાપન 

1થી 8

2000

3

શાળા આપત્તીવ્યવસ્થાપન

1થી 5

2000

4

યુથ એન્ડ ઇકો કલબ 

1થી 8

5000

5

યુથ એન્ડ ઇકો કલબ 

1થી 5

3000

6

ટ્વિનિંગ ઓફ સ્કૂલ 

1થી 8

1000

7

સ્પૉર્ટ 


1000

8

સ્પૉર્ટ 

1થી 8

1000

9

ગણિત વિજ્ઞાન ક્લબ 

1થી 8

3000

10

સંગીત ના સાધનો 

સંખ્યા પ્રમાણે 

1300, 2600,3900,5200,

6500

11

શાળા સંયુક્ત ગ્રાન્ટ 

સંખ્યા પ્રમાણે

10000,25000

50000

,75000,100000

12

ટ્રાંન્સપોટેંશન 

સંખ્યા પ્રમાણે


13

એસ .એમ સી .

1થી 5

1000

1    4

એસ .એમ સી 

1થી 8

1000શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ ના બે અગત્ય ના પરિપત્ર 

what up 

join here

teligram chenal 

join here

what up chenal 

join hereALSO READ :


No comments:

Post a Comment