Hot Posts

6/recent/ticker-posts

માહિતીનો અધિકાર-2005 સમજ ,પ્રશ્ન અને જવાબ / Right to Information-2005 Understanding, Questions and Answers

 માહિતી એટલે માહિતી અધિકાર અધિનિયમની કલમ-૨(છ)માં ‘‘માહિતી’’ શબ્દની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે.
૨(છ) ‘‘માહિતી’’ એટલે રેકર્ડ, દસ્તાવેજો, મેમો, ઈ-મેઈલ, અભિપ્રાયો, સૂચના, અખબારી યાદી, પરિપત્રો, હુકમો, લોગબુક, કરારો, અહેવાલો, કાગળો, નમૂના, મોડેલ્સ કોઈ ઈલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં માહિતી-સામગ્રી અને તત્સમયે અમલમાં હોય તેવા કોઈ કાયદા હેઠળ કોઈ જાહેર સત્તામંડળ મેળવી શકે તેવી કોઈ ખાનગી સંગઠનને લગતી માહિતી.

   માહિતીનો અધિકાર એટલે શું ?

  આ અધિનિયમની કલમ:ર(ઠ)માં માહિતીના અધિકારની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે અને તે મુજબ ‘‘માહિતીનો અધિકાર’’ એટલે કોઈ જાહેર સત્તામંડળ પાસેની અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અને તેમાં-

  • કામકાજ, દસ્તાવેજો, રેકર્ડની તપાસ કરવાના;
  • દસ્તાવેજો અથવા રેકર્ડની નોંધ, ઉતારા અથવા પ્રમાણિત નકલો લેવાના;
  • સામગ્રીના પ્રમાણિત પુરાવા લેવાના;
  • ડિસ્કેટ્સ, ફ્લોપી, ટેપ, વિડીયો કેસેટના સ્વરૂપમાં અથવા બીજી કોઈ ઈલેક્ટ્રોનિક પધ્ધતિ અથવા જયારે આવી માહિતી કોઈ કોમ્પ્યુટરમાં અથવા બીજા કોઈ સાધનમાં સંગ્રહિત હોય ત્યારે પ્રિન્ટ આઉટની મારફતે મેળવવાના અધિકારનો સમાવેશ થાય છે.

  માહિતી મેળવવા માટેની નિયત ફી અને ચાર્જીસ (નિયમ - ૫)

  અરજી સાથે રૂપિયા ૨૦/- ની ફી ભર્યાનો પુરાવો.

  માહિતીના દરેક પેજ દીઠ ૨ રૂપિયા (એ-૪|એ-૩ સાઈઝ પેપર માટે)

  કોમ્પ્યુટર ડિસ્ક કે ફલોપી માટે ૫૦ રૂપિયા.

  રેકર્ડ તપાસણી માટે પ્રથમ અડધો કલાક વિના મૂલ્યે અને ત્યાર બાદ દરેક અડધા કલાક માટે ૨૦ રૂપિયા.

  👉 DIKSHA (ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફોર નોલેજ શેરિંગ)Digital Infrastructure for Knowledge Sharing CLIK HERE જાણો 👈

  👉વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર ||VSK|| Vidya Review Centre Gujrat જાણો અહીંયા થી 

  GCEART :Gujarat Council of Education Gujarat Council of Educational Resources and Training  👈જાણો અહીંયા થી 

  Office of the Director of Primary Education Gujrat //પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક ની કચેરી 👈જાણો અહીંયા થી 

  ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અરજદાર (બી.પી.એલ.) માટે કોઈ ફી કે વધારાની ફી ભરવાની જરૂર નથી.

  • કોઈ સાહિત્યની કિંમત નક્કી કરેલ હોય તો છાપેલ કિંમત મુજબ.
  • ફીની ગણતરીની વિગતોની માહિતી સરકારના જાહેરનામા ક્રમાંક : જીએસ/૨૧/૨૦૧૦ વીએચએસ/૧૦૮૫ ૨૬૬૪/ આર.ટી.આઈ. સેલ તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૮ના નમૂના-ખ મુજબ કરીને અરજદારને જણાવવાનું રહેશે.
  •  અન્ય પ્રકારના પેજ/નમૂના/મોડેલ/ડુપ્લીકેટ/ફોટોગ્રાફ વગેરે માટે ખરેખરી કિંમત.
  • પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્કલોઝરની નકલ કરાવવા માટેની ખરેખરી કિંમત મુજબ.

  💥ગુજરાત રાજ્ય સેવા (શિસ્ત અને અપીલ ) નિયમો 1971 ની PDF DOWNLOD કરવા અહીંયા થી જુવો


  ફી ભરવાની પદ્ધતિ : [નિયમ -૩ (૨)]

  1. રોકડેથી
  2. ✅ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી
  3. ✅પે ઓર્ડરથી
  4. ✅નોન જ્યુડિશિયલ સ્ટેમ્પથી
  5. ✅નોન જ્યુડિશિયલ સ્ટેમ્પ પેપરથી
  6. ✅ફ્રેન્કીંગ દ્વારા સ્ટેમ્પીંગથી 
  7. ✅કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પથી
  8. ✅ઈલેક્ટ્રોનીક સ્ટેમ્પીંગથી
  9. ✅ચલણથી
  10. ✅જ્યુડિશિયલ સ્ટેમ્પ પેપરથી
  11. ✅રેવન્યુ સ્ટેમ્પથી
  12. ✅ભારતીય પોસ્ટલ ઓર્ડરથી

   માહિતી અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ અરજી ફી કેટલી છે ?

  ગુજરાત માહિતીનો અધિકાર નિયમો-૨૦૧૦ની જોગવાઈ અનુસાર આવી અરજી સાથે રૂા.૨૦/ની ફી ભરવાની રહે છે. આ નિયમ હેઠળ જયાં રોકડેથી ફી સ્વીકારવાની સુવિધા પ્રાપ્ત હોય ત્યાં ફી રોકડેથી ભરી શકાય છે, અથવા ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, પે-ઓર્ડર, નોન-જ્યુડીશીયલ સ્ટેમ્પ અથવા સ્ટેમ્પ પેપર, ફ્રેન્કીંગ અથવા ઈલેક્ટ્રોનીક સ્ટેમ્પીંગ, જયુડીશીયલ સ્ટેમ્પ અથવા સ્ટેમ્પ પેપર, કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ અથવા પોસ્ટલ ઓર્ડર, રેવન્યુ સ્ટેમ્પ અથવા સરકારી તિજોરીમાં, અધિકૃત બેન્ક મારફત, ચલણથી બજેટ હેડ-૦૦૭૦, અન્ય વહીવટી સેવાઓ, ૬૦-અન્ય સેવા, ૮૦૦-અન્ય આવક (૧૭)- ફી અને અન્ય ચાર્જિસ- હેઠળ ભરી શકાય છે.

  ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને અન્ય કોર્ટને અરજી કરતી વખતે ગુજરાત હાઈકોર્ટ (માહિતીનો અધિકાર) નિયમો-૨૦૦૫માં ઠરાવ્યા મુજબ રૂા.૫૦/- અરજી ફી પેટે ભરવાના રહેશે.

  • માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ની કલમ-૭ની પેટા કલમ-૫ હેઠળના પરંતુક મુજબ ગરીબીની રેખા હેઠળ જીવતા નાગરિક પાસેથી ફી લેવાની રહેતી નથી.

  અરજી કરવાની પદ્ધતિ


  • સબંધિત જાહેર સત્તામંડળના જાહેર માહિતી અધિકારીને સંબોધન કરીને.
  • અંતરિયાળ જગ્યાએ મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીને આપીને.
  • સાદા કાગળ ઉપર અથવા શક્ય હોય તો સરકાર દ્વારા નિયત કરેલા નમૂના-‘ક’’ માં (હસ્તલિખિત પણ માન્ય ગણાશે.)

  અરજીમાં આવશ્યક બાબતો.


  અરજીમાં માગવામાં આવેલી માહિતીને સ્પષ્ટપણે અને વિગતવાર દર્શાવેલી હોવી જોઈએ.

  અરજીમાં ફી કેવી રીતે અને કેટલી ભરેલી છે તેની વિગતો ચોક્કસપણે દર્શાવેલી હોવી જોઈએ.

  અરજી જાહેર માહિતી અધિકારીને સંબોધીને કરવાની રહે છે તેમજ આવી અરજી માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ કરવામાં આવેલ છે તેવું અરજીના ઉપરના ભાગમાં મોટા અક્ષરે જણાવવું જોઈએ.

  અરજી જે તારીખે કરવામાં આવી છે તે પણ દર્શાવવું ઈચ્છનીય છે.

  બી.પી.એલ. અરજદારે અરજીની સાથે બી.પી.એલ. હોવા બાબતના સક્ષમ અધિકારીના પુરાવાની ખરી નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.

  અરજદારોની સહી કે અંગુઠાનું નિશાન આવશ્યક છે.

  👉કેળવણી નિરીક્ષક ,બીટ કેની પરીક્ષા મટીરીયલ માટે તમામ વિષયો ની માહિતી અહીંયા ક્લીક કરો 👈

  WHAT UP  JOIN NEW CLIK HERE


  જાહેર માહિતી અધિકારી માટે માહિતી આપવા માટેની સમય મર્યાદા શી છે ?

  •  માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-ર૦૦૫ની કલમઃ૭(૧)માં દર્શાવ્યા મુજબ જાહેર માહિતી અધિકારીએ માહિતી માંગતી અરજી મળ્યેથી બનતી ત્વરાએ અને કોઇપણ સંજોગોમાં ત્રીસ દિવસની અંદર, આવશ્યક અરજી ફી ભરાવીને માહિતી/ વિગતો આપવાની હોય છે અથવા અરજીનો ઇન્કાર કરવાનો હોય છે. આ રીતે ઇન્કાર કરતી વખતે માહિતી અધિકાર અધિનિયમની કલમઃ ૮ અને ૯ નીચે દર્શાવેલ કારણો આપવાનાં રહે છે.
  • આમ છતાં જો માંગવામાં આવેલ માહિતી કોઇ વ્યક્તિના જીવન અને સ્વતંત્રતા સાથે સંબંધિત હોય તો તેવી માહિતી ૪૮ કલાકમાં પૂરી પાડવાની રહેશે.

  💥 સામાન્ય સંજોગો માં સળંગ રજા ની મહત્તમ મુદત 60 દિવસ ની છે .

  💥 પ્રાપ્ત રજા ને પ્રાસંગિક રજા સાથે સાથે જોડી મંજુર કરી શકાય નહિ

  💥રજા માટે એક તથ્ય  રજાની માંગણી હક તરીકે કરી શકાશે નહિ.

  💥ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમો, 2002 હેઠળ તથ્ય  રજા મંજુર કરનાર સત્તાધિકારી કર્મચારીની લેખિત સંમતિ વિના લેણી અને માંગેલી રજાનો પ્રકાર ફેરવી શકતો નથી .

  💥 રજા મેળવવા કે લંબાવવા માટે સરકારી કર્મચારીએ નમૂના -1 મુજબ અરજી કરવી 

  💥અસાધારણ રજા જયારે કોઈપણ પ્રકારની રજા ન હોય ત્યારે અને કર્મચારી ની વિનંતી થી મંજુર કરી શકાય  નિયમો વાંચવા ક્લીક કરો 

  મૂલ્કી રજા ના નિયમો 2002|| Mulki Raja Na Niymo 2002 વાંચવા માટે  અહીંયા પણ ક્લીક કરી શકો છો   નેશનલ એડયુકેશન પોલિસી 2020

  અહીંયા ક્લીક કરો 

  અગત્ય ના ટૂંકાક્ષરી નામ એજ્યુ 

  અહીંયા ક્લીક કરો 

  બાલા પ્રોજેક્ટ 

  અહીંયા ક્લીક કરો 

  મુંબઈ પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિનિયમ 1947 

  અહીંયા ક્લીક કરો 

  પાઠ્યપુસ્તક મંડળ 

  અહીંયા ક્લીક કરો 

  રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ 

  અહીંયા ક્લીક કરો 

  પ્રાથમિક શાળા માં પ્રોગ્રામ 

  અહીંયા ક્લીક કરો 

  પર્યાવરણ પ્રયોગ શાળા 

  અહીંયા ક્લીક કરો 


  👉important : ગુજરાત ના શિક્ષણ ની પ્રથમ એકમાત્ર ચેનલ માં જોડાઓ


  Post a Comment

  0 Comments