જાણો ગુજરાત સરકાર ની બે મહત્વની યોજનાઓ : જ્ઞાનસેતુ અને જ્ઞાનસાધના //Know two important schemes of Gujarat government: Gnanasetu and Gnanasadhana

Gujrat
0

 જાણો ગુજરાત સરકાર ની બે મહત્વની યોજનાઓ : જ્ઞાનસેતુ અને જ્ઞાનસાધના Know two important schemes of Gujarat government: Gnanasetu and Gnanasadhana

https://www.factinfectnews.in/આપણે અહીંયા ગુજરાત સરકાર ની શિક્ષણ વિભાગની બે મહત્વ પૂર્ણ યોજના ઓ નો અભ્યાસ કરીશું આ યોજનાઓ ગુજરાત ના વિદ્યાર્થીઓ અને ખાસ કરીને ગામડાના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ ને ખુબજ ઉપયોગી છે .
આ બને યોજનાઓ સ્કોલરશીપ અને રેસીડેન્સીયલ શાળા યોજના છે .આ યોજનાઓ શિક્ષણ વિભાગ ની મહત્વની યોજનાઓ છે . અહીંયા તેનો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લક્ષી અભ્યાસ રજૂ કરેલ છે .જે ટેટ.ટાટ HTAT ,અને શિક્ષણ ની તમામ પરીક્ષામાં ઉપયોગી છે . તો ચાલો આપણે જોઈએ જ્ઞાનસેતુ અને જ્ઞાનસાધના સ્કોલરશીપ યોજના વિષે

જ્ઞાનસેતુ રેસીડેન્સીયલ અને સ્કોલરશીપ યોજના 


અમલીકરણ એજન્સી 

ગુજરાત કાઉન્સિલ ફોર સ્કૂલ એજ્યુકેશન  (GCSE-SS)

જ્ઞાન સેતુ સ્કૂલ સંચાલન માટે કમિટી 👉


💥જ્ઞાનસેતુ ઠરાવ અહીયાક્લીક કરી DOWNLOD કરો 


💥જ્ઞાન સેતુ વેબસાઈટ માટે અહીંયા થી જાઓ 

💥જ્ઞાન સેતુ સુધારા ઠરાવ DOWNLOD 


💥જ્ઞાન સાધના ઠારવા DOWNLOD 

💥સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર સમગ્ર શિક્ષા તેના સભ્ય સચિવ રહેશે .

💥અધ્યક્ષ -GSHSEB,કમિશ્નર શાળાઓની કચેરી ,નિયામક શ્રી પ્રાથમિક શિક્ષણ ,નિયામક શ્રી GCEART ,નાણાં વિભાગ ના પ્રતિનિધિ આ કાઉન્સિલ ના સભ્ય રહેશે 

💥આ ઉપરાંત ત્રણ સ્વતંત્ર સભ્ય શિક્ષણવિદ ,અનુભવી શાળા સંચાલક 

💥શાળા માં કેટલા વિદ્યાર્થી ની ક્ષમતા હશે 

💥500

💥સમગ્ર રાજ્ય માં 400 જેટલી શાળાઓ સામાજિક ભાગીદારી થી ચાલુ કરવામાં આવશે 

💥રાજ્ય સ્તરે કઈ પરીક્ષા નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ .

💥કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ CET  (પ્રવેશ પરીક્ષા ,ધો 5અને 6)


IMP ---જ્ઞાન સેતુ વેબસાઈટ કઈ છે ?


👉https://gssyguj.in/

અહીંયા ક્લીક કરતા આપ 👉 https://gssyguj.in/Default જઇ શકશો 

નોંધ : જ્ઞાન સેતુ અને જ્ઞાન સાધના શિષ્યવૃતિ ની વેબસાઈટ એકજ છે 


શિક્ષણ વિભાગ દ્રારા પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર ને બાળક દીઠ ચુકવવાની રકમ


ક્રમ 

વિગત 

રકમ 

1

શિક્ષકો અને બિન શેક્ષણિક કર્મચારી ના પગાર ,પ્રોત્સાહનો 

14,000

2

હાઉસકીપિંગ ,સમારકામ જાળવણી -ફર્નિચર ,વીજળી .પ્લમ્બિંગ અને અન્ય ખર્ચ 

2500

3

સ્ટેશનરી ,પાઠ્યપુસ્તકો ,યુનિફોર્મ અને ટેકનોલોજી સક્ષમ શિક્ષણ સામગ્રી 

2500

4

પર્ફોમીંગ આર્ટસ ,કૌશલ્ય વિકાસ ,કારકિર્દી માર્ગદર્શન ,સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ,કોચિંગ વિગેરે જેવી સહાભ્યાસિક 

1000


પ્રતિ વિધાર્થી વાર્ષિક ઉચ્ચક 

20,000


જ્ઞાન સેતુ યોજના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો • 👉રાજ્યની સરકારી અને અનુદાનિત શાળા ઓ માં અભ્યાસ કરતાં 2,00,000 તેજસ્વી વિધાર્થીઓની ઓળખ કરવી અને તેમને ધોરણ 6 થી 12 સુધીનું ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત ડે સ્કૂલિંગ પ્રદાન કરવું. 
 • 👉સમગ્ર રાજ્યમાં 400 જેટલી શાળાઓ સામાજિક ભાગીદારી દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવશે, જેમાં ગુજરાતના દરેક તાલુકા/મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાં ઓછામાં ઓછી એક શાન સેતુ ડે સ્કૂલ હશે. દરેક શાળામાં લગભગ 500 વિધાર્થીઓની ક્ષમતા હશે.
 •  👉વિધાર્થી સર્વાંગી વિકાસ માટે આધુનિક શૈક્ષણિક માળખું પૂરું પાડવું. 
 •  👉ખાનગી શાળાઓની જેમ આધુનિક ભૌતિક સુવિધાઓ સરકારી શાળાના બાળકોને પૂરી પાડી ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ આપવું.
 •  👉ખાનગી શાળાઓ સમકક્ષ શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ પદ્ધતિઓ, ઉચ્ચ અધ્યયન સામગ્રી, દ્વિભાષીય શૈક્ષણિક માધ્યમ વગેરે બાબતો આ શાળાઓમાં આપવામાં આવશે.

જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના FAQ પ્રશ્ન 1. જ્ઞાન સાધના યોજનાનું અમલીકરણ કયા વર્ષ થી કરવામાં આવશે ?

 • જવાબ = શૈક્ષશિક વર્ષ 2023 - 24 થી જ્ઞાન સાધના યોજનાનું અમલીકર કરવામાં આવશે અને યોજના હેઠળ ધોરણ 9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓને વાર્ષિક શિષ્યવૃતિ ચૂકવવામાં આવશે.આ  શિષ્યવૃત્તિ મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા પસાર કરવાની રહેશે.

પ્રશ્ન 2 . ધોરણ 9--10 ના બાળકો ને કેટલી શિષ્યવૃતિ ચુકવવામાં આવશે ?

 • જવાબ = આ યોજના હેઠળ ધોરણ 9-10 ના બાળકોને  વાર્ષિક ર્ 20 000 શિષ્યવૃતિ ચુકવવામાં આવશે.

પ્રશ્ન 3.  ધોરણ 11 - 12 ના બાળકોને કેટલી શિષ્યવૃતિ ચુકવવામાં આવશે ?

 • જવાબ = આ યોજના હેઠળ ધોરણ 11-12 ના બાળકોને  વાર્ષિક ર્ 25 000 શિષ્યવૃતિ ચુકવવામાં આવશે.

પ્રશ્ન 4 . આ શિષ્યવૃતિ માટે કેટલી હાજરી જોઈશે અને પરીક્ષા કોણ લેશે ?

 • જવાબ = આ શિષ્યવૃત્તિ મેળવવા માટે વર્ષ માં 80% હાજરી હોવી જરૂરી છે.પરીક્ષા રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવશે

પ્રશ્ન 5 . આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ગ્રામ્ય કક્ષા/ શહેરી કક્ષાએ વાર્ષિક આવકકેટલી છે ?

 • જવાબ .=આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ગ્રામ્ય કક્ષાએ વાર્ષિક 1,20,000 અને શહેરી કક્ષાએ વાર્ષિક 1,50,000 ની આવક મર્યાદા રાખવામાં આવેલી છે.

પ્રશ્ન 6 . વિદ્યાર્થી કોઈ સરકારી અથવા અનુદાનિત શાળા માં ધોરણ 9 માં પ્રવેશ મેળવે તો કેટલી શિષ્યવૃતિ ચુકવાશે ?

 • જવાબ =  વિદ્યાર્થી કોઈ સરકારી અથવા અનુદાનિત શાળા માં ધોરણ 9 માં પ્રવે6શ મેળવે તો 9-10 માટે રૂ  6000 અને ધોરણ 11-12 માટે 7000 સહાય શિષ્યવૃત્તિ ચુકવાશે અને  તે શાળા ને પણ વાર્ષિક વિધાર્થી દીઠ રૂ 3000(ધો 9-10 માટે)અને રૂ 4000 (ધો 11-12 માટે )ચૂકવાશે.


💥કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય યોજ્ના

જાણવા અહીંયા થી જુવો 

💥GAP (Gujrat Achievment at Primary)// NPEGEL@National Programme For Education of Girls At Elementary Level"

જાણવા અહીંયા થી જુવો

💥રાષ્ટ્રીય જ્ઞાન આયોગ (2005) National Knowledge Commission (2005)

જાણવા અહીંયા થી જુવો

💥શિક્ષણ પંચો અને શિક્ષણ નીતિ 

જાણવા અહીંયા થી જુવો

💥શિક્ષણ દર્શન// વિવિધ વિચારક નું શિક્ષણ દર્શન 

જાણવા અહીંયા થી જુવો

💥શિક્ષણ પંચો અને શિક્ષણ નીતિ  SHIXAN PANCHO ANE SHIXAN NITI  BHAG 2 

જાણવા અહીંયા થી જુવો

💥સંકલિત શિક્ષણ (I.E.D.)અને વિક્લાંગતાની ઓળખ 

જાણવા અહીંયા થી જુવો

👉શિક્ષણ ની TAT,TET,HTAT KENI SHIXN,AEI વિગેરે પરીક્ષા ઓ માટે ઉપયોગી મટીરીયલ  pdf ના સિમ્બોલ પરથી આપઃ pdf ડાઉનલોડ કરી શકશો..

👉 શિક્ષણ વિભાગ ની કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે નીચે ની માહિતી ઉપયોગી છે 

માહિતીનો અધિકાર-2005 સમજ ,

CLICK HERE

NEP - 2020 મૂલ્યાંકન પદ્ધતિ માં પરિવર્તન || પરીક્ષાઓ કેવી રીતે થશે  

CLICK HERE

શાળા પ્રવેશોત્સવ//શાળા પ્રવેશોત્સવ અગત્ય ના પ્રશ્નો 

CLICK HERE

ગુજરાત રાજ્ય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો અંતર્ગત પ્રશ્ન અને જવાબ 1/

CLICK HERE

મધ્યાહન ભોજન યોજના Mid-day meal plan gujrat

CLICK HERE

શ્રેણી: "પેંશન પ્રશ્નો અને જવાબ"// પેંશન અંગેના ઉપયોગી પ્રશ્નો અને માહિતી 

CLICK HERE

નોકરીની સામાન્ય શરતો// General Conditions of Employment

CLICK HERE

મૂલ્કી રજા ના નિયમો 2002|| Mulki Raja Na Niymo 2002  

CLICK HERE

વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર ||VSK|| Vidya Review Centre Gujrat

CLICK HERE

DIKSHA (ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફોર નોલેજ શેરિંગ)Digital Infrastructure for Knowledge Sharing

CLICK HERE

Office of the Director of Primary Education Gujrat //પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક ની કચેરી 

CLICK HERE

GCEART :Gujarat Council of Education Gujarat Council of Educational Resources and Training

CLICK HERE

GCSR PENSHAN NIYAMO  પેન્શનના નિયમો 2002 //પેંશન નિયમો ના પ્રકાર 

CLICK HERE

GUNOTSAV 2.0 ALL INFORMESHAN GUNOTSAV PDF

CLICK HERE

School Management Committee  ||  શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ ની અગત્ય ની બાબત જાણો 

CLICK HERE


Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!